Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


  1839 Έναρξη κατασκευής σε σχέδια Χ. Χάνσεν

  1864 Ολοκλήρωση κατασκευής

Τι βλέπω;

   To Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το κεντρικό κτίριο της Αθηναϊκής Τριλογίας. Σήμερα το κτίριο στεγάζει μόνο την πρυτανεία, το δικαστικό σώμα και το αρχείο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις του πανεπιστημίου.Αποτελείται από επιμέρους κτίρια και 2 αυλές. Η αρχιτεκτονική του είναι επηρεασμένη από τον πρώιμο νεοκλασικισμό, όπως φαίνεται και από το πρόπυλο Ιωνικού ρυθμού, συνδυάζοντας την απλότητα με την επιβλητικότητα ενός μνημείου. Στην είσοδο απεικονίζεται η αναγέννηση των επιστημών και ο βασιλιάς Όθωνας, ενώ δεξιά και αριστερά του πρόπυλου απεικονίζονται φιγούρες της φιλοσοφίας, του θεάτρου και των επιστημών. Στην πρόσοψη τοποθετήθηκαν ανδριάντες σημαντικών προσωπικοτήτων της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας .

Τι δε βλέπω;

  Με τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους, η Αθήνα από επαρχιακή πόλη επεδίωκε να μετατραπεί σε πρωτεύουσα κράτους, παρόλο που τότε θεωρείτο προσωρινή πρωτεύουσα, ενώ η Κωνσταντινούπολη ως μελλοντική και μόνιμη. Σε αυτή την προσπάθεια συνέδραμε το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ίδρυσή του συνέβαλε στο να καθοριστεί η Αθήνα ως πολιτιστικός πυρήνας της εποχής στην περιοχή των Βαλκανίων. Το πανεπιστήμιο Αθηνών ονομάζεται και Καποδιστριακό προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Σήμερα αποτελείται από 5 σχολές και 32 τμήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στεγάζονται στο campus στα ανατολικά της πόλης. 

Βιβλιογραφία

Γιοχάλας Θ., Καφετζάκη Τ., (2013), Αθήνα, Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία, Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ
 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
http://www.uoa.gr/
Tελευταία επίσκεψη, 30/3/2012
 
Λούκος Χ, (2003), Κυβερνήτης Καποδίστριας, πολιτικό έργο, συναίνεση και αντιδράσεις, στο Παναγιωτόπουλος Β (εκδ), (2003), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας και η ίδρυση του Ελληνικού κράτους, Ελληνικά γραμματα, τ.3, σ.σ. 185-216
 
Μπάκας Α. (uploaded) (2012), Η ανακάλυψη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, Αθήνα, Scribd
 
Μπαστέα Ε (2008), Αθήνα 1834-1896, Νεοκλασική πολεοδομία και ελληνική εθνική συνείδηση, Αθήνα: Libro
 
Συλλογικό έργο, (1996), Αθηναϊκός κλασικισμός, Δήμος Αθηναίων
 
Μπίρης Κ. Η., (1966), Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, 5η έκδ. 2005, Αθήνα: Μέλισσα