Ινστιτούτο Γκαίτε
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


  1952 Ιδρύθηκε

Τι βλέπω;

Το Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα ήταν το πρώτο παράρτημα του Ινστιτούτου με έδρα το Μόναχο. Φιλοξενεί πλήθος πολιτιστικών κι επιστημονικών εκδηλώσεων και σεμινάρια. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 16.000 μέσα πληροφόρησης.

Τι δε βλέπω;

Στόχοι του Ινστιτούτου είναι η προώθηση της Ελληνογερμανικής συνεργασίας και της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας. Επί χούντας, λειτούργησε σαν χώρος ελευθερίας για Έλληνες διανοούμενους. Σε αυτό το σημείο, πριν γίνει το Ινστιτούτο Γκαίτε, βρισκόταν το κτίριο της γερμανικής λέσχης "Φιλαδέλφεια", η οποία ήταν το "κέντρο" της γερμανικής παροικίας στην Αθήνα. Όταν θεμελιώθηκε εκείνο το κτίριο, ξέσπασαν πανηγυρισμοί και είχαν παραβρεθεί όλοι οι Γερμανοί της πόλης.

Βιβλιογραφία

Γιοχάλας Θ., Καφετζάκη Τ., (2013), Αθήνα, Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία, Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ
 
Ινστιτούτο Γκαίτε, (2013), Ποιοί είμαστε,
http://www.goethe.de/ins/gr/ath/uun/elindex.htm
Τελευταία επίσκεψη 8/12/2013