Γυμνάσιο- Λύκειο Αγ. Δημητρίου
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


  1969 Έναρξη κατασκευής

  1972 Ολοκλήρωση

  1999 Έναρξη ανακαίνισης. Ολοκληρώθηκε το 2003.

Τι βλέπω;

Το τριώροφο αυτό σχολείο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα μοντερνισμού και πειραματισμού στην αρχιτεκτονική. Έχει πυρηνική διάταξη και τα κυρίαρχα υλικά του είναι το σκυρόδεμα και τα μεταλλικά υαλοστάσια. Στον πυρήνα του κτιρίου βρίσκεται ο χώρος των οπτικοακουστικών μέσων και ακτινωτά αναπτύσσονται οι αίθουσες διδασκαλίας. Η κάτοψη αυτή προσφέρει οικονομία χώρου και καθιστά το κτίριο λειτουργικό και ευέλικτο. Το πιο εντυπωσιακό μορφολογικό στοιχείο είναι τα περσιδωτά στέγαστρα, των οποίων το πλάτος διαφέρει ανάλογα με τον προσανατολισμό. Έτσι, επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασία των εσωτερικών χώρων από τις καιρικές συνθήκες με ταυτόχρονη εξοικονόμηση υλικών.

Τι δε βλέπω;

O M. Φουκώ είχε πει ότι η δομή ενός σχολικού συγκροτήματος δε διαφέρει πολύ από αυτή μιας φυλακής. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αληθινός για την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών σχολείων. Ωστόσο, το παρόν σχολείο είναι μια φωτεινή εξαίρεση. Είναι ένα σύμβολο του χάσματος ανάμεσα στη φιλοδοξία του αρχιτέκτονα και της κυρίαρχης αρχιτεκτονικής στα σχολεία, η οποία είναι πολύ χαμηλού επιπέδου. Το έργο του αρχιτέκτονα Τ. Ζενέτου έχει χωρητικότητα περίπου 1.500 μαθητών και ο χώρος εσωτερικά έχει τη δυνατότητα γρήγορων μεταβολών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και κατά περίπτωση οι εκπαιδευτικές ανάγκες.

Βιβλιογραφία

Open House Athens, (2016), Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Δημητρίου, OHA
 
Open House Athens, (2017), Σχολικό Συγκρότημα Αγίου Δημητρίου, OHA
 
Κοσμετάτος Σ., (επ.), (1971), Γυμνάσιο στον Άγιο Δημήτριο, Αθήνα, στο Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ.5, σ.σ. 210-213
 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (2000), Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι, ΤΕΕ,
http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/main2.html
Τελευταία επίσκεψη 4/12/2017